background
NEN3140 Keuring
NEN3140 Keuring

Als werkgever bent u vanuit de Arbowet en uw verzekeraar verplicht een veilige bedrijfsvoering te hanteren. U heeft te maken met bepaalde wet- en regelgevingen en uiteraard wilt u de veiligheid van uw personeel én bezoekers kunnen garanderen.

Ook op het gebied van elektrische apparaten. Laat uw NEN3140 keuring uitvoeren door de gecertificeerde experts van Prio-fix en voorkom onnodige risico’s op het gebied van elektronica binnen uw organisatie.

NEN3140-Keuringssticker2
Back to top of page